Iktové centrum Sokolov získalo evropskou certifikaci

Iktové centrum Sokolov získalo evropskou certifikaci

Iktové centrum sokolovské nemocnice získalo evropskou certifikaci ESO (European Stroke Organisation). Ta je potvrzením vysokých standardů tohoto centra a garancí, že pacient dostává v sokolovské nemocnici kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou i léčebnou péči jako v nejlepších iktových centrech v Evropě. V Sokolově ji ročně využije kolem 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.

„Naše centrum už v minulosti získalo takzvaný platinový a zlatý status, kterým iniciativa Angels pod záštitou ESO hodnotí kvalitu poskytované péče v akutní fázi cévní mozkové příhody, především rychlost managementu příjmu pacienta, rychlost a komplexnost provedení nezbytných vyšetření plus podání rekanalizační léčby,” říká Aleš Novák, vedoucí lékař Iktového centra a zástupce primáře Neurologického oddělení Nemocnice Sokolov.

Evropská certifikace ESO přitom není jediným hodnocením kvality péče, kterým Iktové centrum v Sokolově v letošním roce úspěšně prošlo. Už v březnu obdrželo také certifikaci QASC (Quality of Acute Stroke Care) zaměřenou na hodnocení kvality sesterské ošetřovatelské péče v akutní fázi CMP. Při té se hodnotila poskytovaná péče v sokolovském centru za roky 2017 až 2021

„Já osobně si úspěšné certifikace velmi cením. První certifikace našeho centra proběhla teprve před deseti lety a to, že jsme se během tak krátké doby dokázali v oblasti akutní iktové péče zařadit po bok renomovaných pracovišť, považuji za velký úspěch,” uzavírá doktor Novák s tím, že statut ESO je platný pouze do roku 2025 a poté bude muset sokolovské centrum projít novou certifikací.

Iktové centrum Nemocnice Sokolov je jedním ze dvou pracovišť svého druhu v regionu. V roce 2020 ošetřilo 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou, z toho 243 pacientů vyžadovalo intenzivní péči, někteří i včetně umělé plicní ventilace. Specifická trombolytická léčba byla poskytnuta 104 pacientům. Centrum velmi úzce spolupracuje také s dalšími specializovanými pracovišti, jako je FN Plzeň, ÚVN Střešovice nebo FN Motol, například při realizaci mechanické trombektomie a některých dalších vysoce specializovaných výkonech. Kromě akutní iktové péče poskytuje oddělení svým pacientům i služby neurosonografické laboratoře a cerebrovaskulární poradnu s nadregionální působností.

Nemocnice Sokolov vznikla jako městské zdravotnické zařízení v roce 1846. Již v roce 1911 ji ale, z kapacitních důvodů, nahradila nemocnice nová, vybudovaná na vrchu Hart, která se zde nachází dosud. Dnes patří Nemocnice Sokolov mezi páteřní zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji a poskytuje jak akutní, tak plánovanou péči v širokém rozsahu, od základních oborů, až specializovanou oční kliniku.

Od roku 2017 je nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak šest nemocnic, ambulantní služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice.

Zpět na výpis novinek