Sokolov má poprvé v historii vlastní urogynekologii

Sokolov má poprvé v historii vlastní urogynekologii

Sokolov, 22. prosince 2022 - Specializované urogynekologické pracoviště otevřela za podpory města Sokolov tamní nemocnice spadající do skupiny Penta Hospitals CZ. Ambulance, na kterou radnice přidala rovný milion korun, přispěje výraznou měrou k zlepšení kvality života pacientek z řad obyvatelek města i jeho okolí. Nová ambulance je zároveň jediným specializovaným pracovištěm s atestovaným urogynekologem v Karlovarském kraji.

“Urogynekologie se zaměřuje především na léčbu inkontinence, která postihuje až třetinu žen bez ohledu na věk. Pro většinu z nich inkontinence znamená výrazné dopady ať už z hlediska partnerských vtahů, ale i běžného života nebo psychiky”, vysvětluje primář sokolovské gynekologie Vladimír Velický. Dosud musely ženy při řešení těchto problémů dojíždět až do Plzně nebo Prahy. Nyní budou mít specializované pracoviště přímo ve
městě.

“Nejen pro město a jeho obyvatele, ale pro všechny další klienty nemocnice je další pozitivní zpráva. Před nedávnem to bylo pořízení speciálních lůžek, nyní je to otevření nové specializované ambulance. Všechny tyto změny potvrzují, že nemocnice usiluje o vysokou kvalitu poskytované péče a jsme rádi, že se určitou měrou na tom podílí i město” říká sokolovská starostka Renata Oulehlová.

Ambulance, která se nachází v nemocničním pavilonu E, přitom pacientkám ze Sokolova i širokého okolí nabízí poměrně široké spektrum služeb, které ve městě chyběly i nové přístrojové vybavení, bez kterého by léčbu nebylo možné realizovat. Ze samotného příspěvku města Sokolova totiž nemocnice zakoupila nejen speciální urogynekologické křeslo, ale také špičkový urodynamický přístroj na měření průtoku a tlaku v močovém měchýři, uroflowmetr, nebo 5 cytoskopů, které umožňují vyšetření vnitřního povrchu dutiny močového měchýře i močové trubice. Výhodou všech uvedených přístrojů pak je, že jde o ambulantní neinvazivní vyšetření, tedy jsou šetrná vůči pacientkám.

“Díky této specializaci i vybavení nabízíme tedy nově ženám přímo v ambulanci možnost absolvovat podrobné a komplexní vyšetření urogynekologem. Tedy od ultrazvuku močových cest, přes jejich komplexní funkční vyšetření a optické vyšetření močového měchýře a močové trubice cystoskopem. A následně na základě výsledků doporučit vhodnou léčbu ”, vypočítává novinky, které ambulance přináší ženám primář Velický. Podle něho je navíc výhodou, že ambulance má přímou vazbu na nemocnici, kde tak sídlí. “Pokud je totiž potřebné provést operační zákrok, mohou ho ženy absolvovat přímo na zdejším gynekologickém oddělení.”. Ambulanci nemocnice spustila již v září ve zkušebním provozu, kde se postupně testovalo různé technické vybavení. Teprve na základě provozních zkušeností pak nemocnice nakupovala potřebné vybavení. Do plného provozu pak přešla ambulance od prosince.

-

Nemocnice Sokolov vznikla jako městské zdravotnické zařízení v roce 1846. Již v roce 1911 ji ale, z kapacitních důvodů, nahradila nemocnice nová, vybudovaná na vrchu Hart, která se zde nachází dosud. Dnes patří Nemocnice Sokolov mezi páteřní zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji a poskytuje jak akutní, tak plánovanou péči v širokém rozsahu, od základních oborů, až specializovanou oční kliniku.

Od roku 2017 je nemocnice součástí skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak šest nemocnic, ambulantní služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice.

Zpět na výpis novinek