Penta Hospitals investuje 114 milionů korun do posílení pracovišť intenzivní péče

Penta Hospitals investuje 114 milionů korun do posílení pracovišť intenzivní péče

Celkem 114 milionů korun investuje v letošním roce skupina Penta Hospitals do posílení intenzivní péče nemocnic v Ostrově a Roudnici nad Labem. Oznámila to dnes v Ostrově generální ředitelka společnosti Barbora Vaculíková. Investice tak symbolicky završí pět let systematického budování komplexních služeb v oblasti následné intenzivní (NIP) i dlouhodobé intenzivní péče (DIOP). 

“Naším cílem bylo od počátku vytvořit podmínky k zajištění komplexních služeb pro naše pacienty. Tedy jak v oblasti intenzivní péče, tak v navazujících segmentech, jako je dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče, nebo domácí umělá plicní ventilace,” uvedla Vaculíková. Stejným směrem proto míří i letošní investice firmy.

“Celkem 77 milionů korun z nich je určeno na výstavbu oddělení DIOP a NIP v Roudnici nad Labem, za dalších 37 milionů korun pak chceme rozšířit také oddělení NIP v Ostrově,” vypočítává generální ředitelka Penta Hospitals s tím, že kromě toho firma v letošním roce investuje 21 milionů korun například do rozšíření následné péče v Sokolově, na kterém se podílí společně s Karlovarským krajem. Celková výše investic Penta Hospitals do jejích zařízení pak v roce 2022 dosáhne souhrnné výše 265 milionů korun.

V Roudnici nad Labem investice 77 milionů zahrnuje výstavbu dvou úplně nových oddělení, DIOP s dvaceti a NIP2 s osmnácti lůžky. Pro jejich vznik se využije nevyužívaná část nemocnice, která projde kompletní rekonstrukcí i přístavbou. Zatímco oddělení pečovatelské intenzivní péče zahájí svůj provoz ještě letos, s dokončení jednotky NIP se počítá v druhé polovině příštího roku.

V Nemocnici Ostrov se za 37 milionů postaví nová jednotka DIOP a následně dojde i k rekonstrukci a rozšíření stávající NIP. Ta sídlí v prostorech které přestávající vyhovovat současným potřebám a díky rekonstrukci se tak výrazně zvýší komfort pro pacienty i pro personál. Nové oddělení DIOP bude otevřeno do konce letošního roku, s následnou rekonstrukcí NIP se počítá v roce 2023 s předpokládanou výší investice kolem 50 milionů korun.

Pět let budování tohoto segmentu péče Pentou Hospitals se navíc letos dočkalo i neobvyklého ocenění. Prestižní titul Sestra roku v kategorii přímé ošetřovatelské péče totiž získala v celostátní soutěži Kamila Zikmundová, zdravotní sestra nemocnice Ostrov se specializací na domácí umělou plicní ventilaci. Tedy na pracoviště přímo navázané na ty provozy, do kterých míří letošní investice skupiny. Kamila Zikmundová stála v roce 2016 u zrodu projektu domácí umělé plicní ventilace (DUPV) v Nemocnici Ostrov. Tento projekt skupiny Penta Hospitals přinesl těžce nemocným pacientům s částečnou nebo úplnou závislostí na umělé plicní ventilaci, místo doživotního pobytu na nemocničním lůžku, šanci na důstojný a plnohodnotný život.

“Jde přitom často o pacienty, kteří roky žili běžný život. Nehoda, nebo nemoc ale vše změnily. Někdy doslova ze dne na den, jindy postupně, se stali zcela odkázání na umělou plicní ventilaci, která byla dřív k dispozici jen na lůžkových pracovištích. Návrat domů jim umožnilo až využívání techniky, kterou lze provozovat i v domácích podmínkách,” říká Zikmundová s tím, že skladba pacientů se většinou týká úrazů míchy, neurosvalových onemocnění a onemocnění plic.

O tom, že existence pracoviště domácí umělé plicní ventilace ve skupině Penta Hospitals, i práce oceněné Sestry roku Kamily Zikmundové, mají neskutečný potenciál měnit lidské osudy, svědčí i příklad paní Renaty. Ta byla upoutaná na nemocniční lůžko plných devět let. “Dnes můžu chodit ven, můžu žít plnohodnotný život. I když s ventilátorem na vozíku, ale žiju. A můžu říct, že dnes je pro mně Kamila vlastně i rodinný přítel. Můžu se na ní kdykoliv obrátit, můžu jí zavolat a jestli někdo neví jak vypadá anděl, tak je to Kamila. Každému pacientovi bych přála, aby měla takovou sestřičku, protože je úžasná,” říká paní Renata na adresu čerstvé Sestry roku.

Ocenění, které Kamila Zikmundová získala v konkurenci 358 nominovaných sestřiček z celé České republiky, navíc významně ocenila i generální ředitelka skupiny Penta Hospitals. “Kamila při své práci ztělesňuje přesně ty hodnoty, které se snažíme od počátku vtisknout celé naší společnosti. Tedy pacient a jeho potřeby na prvním místě, odbornost, inovativní myšlení, nebo třeba empatický a laskavý přístup nad rámec svých povinností. Naplňuje mě hrdostí, že nejlepší sestra v České republice pracuje právě v Penta Hospitals,” uzavírá Barbora Vaculíková.

Zpět na výpis novinek